• Gezond Lichaam

  • Gezonde Geest

  • Gezonde Tanden

Algemene tandheelkunde

Op de eerste plaats ben ik een tandarts die de mond perfect in orde wil brengen en zo ook wil houden.  Een mondonderzoek, composieten vullingen ( zonder HEMA, TEGDMA en BPA ), losse en vaste protheses, uitgebreid werk op implantaten, dat kan allemaal in onze goed uitgeruste praktijk. We behandelen de patienten met de modernste technieken en de grootste zorg.

Beetplaat

Beetplaat, splint , bite
De manier waarop we toebijten, de manier waarop onze tanden op elkaar staan, bepaalt voor een deel de manier waarop we staan . Een foute beet zorgt voor een verkeerde lichaamshouding met overbelasting, pijn en kwetsuren tot gevolg. Door een beetplaat verandert de positie van de onderkaak tov de bovenkaak en gaat de patient rechter staan en symmetrischer bewegen. Chronische overbelastingen verdwijnen en het risico op kwetsuren daalt.

T-Scan

In de praktijk is een t-scan aanwezig. Dit instrument laat ons toe om een beet voor 100% te optimaliseren .Zowel voor kaakgewrichtsklachten als uitgebreid protetisch werk is het belangrijk dat de beet perfect is.

Neuraal therapie

Neuraal therapie is het therapeutisch gebruik van een lokaal verdovingsmiddel, meestal procaine, om een stoorveld te neutraliseren.  Chronische ontstekingen op tanden kunnen problemen in heel het lichaam veroorzaken, van pijn in een knie tot een gekwetste buikspier. Door deze ontstekingen te neutraliseren,  kan het lichaam terug in balans komen.

Therapie

Naast algemene tandheel- kunde,  maken we ook gebruik van bijkomende therapieën, klik verder om te ontdekken wat we doen. 

Wie is wie

Tanden in balans is een tandartspraktijk waar ze verder kijken dan alleen jouw tanden.
Kijk even wie wij zijn.

Contact

Alle weekdagen , behalve donderdag , open van 9 tot 18.00 u. Donderdag is de praktijk gesloten. De overige contactgegevens vindt u hier.